© e-design - Jan Engelblik
Stinzentuin Mildenburg

Mei

TOP

Zomerklokje

Leucojum aestivum Bloeitijd: mei - juni Het zomerklokje (Leucojum aestivum) is een vaste plant die behoort tot de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De soort staat op de Nederlandse- en Belgische Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en matig afgenomen. Het is een van de twee soorten uitt geslacht Leucojum. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. Het zomerklokje komt van nature voor in moerassige weilanden, natte bossen en langs de rivieren tussen het riet.

Voorjaarszonnebloem

Doronicum Bloeitijd: mei - juni In Nederland komen de hartbladzonnebloem (Doronicum pardalianches) en de weegbreezonnebloem (Doronicum plantagineum) voor. Zij worden al langer als sierplant aangeplant vanwege de fraaie, heldergele straalbloemen. Ze zijn dan ook al ingeburgerd vanaf de eerste helft van de 19e eeuw en hebben de status van stinsenplant verworven. Hartbladzonnebloem, ook wel voorjaarszonnehoed of hartzonnebloem genoemd, is een 60-100 cm hoge, zuiver gele plant, die bloeit van april tot juni.

Donkere ooievaarsbek

Geranium phaeum Bloeitijd: mei - juni De donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum) is een vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae). De donkere ooievaarsbek heeft rechtopstaande stengels van 30- 60 cm. De circa 2 cm grote bloemen zijn donkerpaars gekleurd. De bloeitijd loopt van mei tot in juni. De donkere ooievaarsbek is afkomstig uit Zuid-Europa. In de Benelux wordt de plant als zeldzaam beschouwd, met uitzondering van de Ardennen waar de plant vaker voorkomt.

Dichtersnarcis

Narcissus poeticus Bloeitijd: april - juni De dichtersnarcis of witte narcis (Narcissus poeticus) is een 30-60 cm hoog, overblijvend bolgewas uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De drie tot vijf bladeren per plant zijn lintvormig, afgeplat en 20-40 cm lang. De dichtersnarcis bloeit van april tot juni en komt van nature voor in Zuid-Europa en het westen van de Balkan. De plant komt voor in bergweiden en bossen. Tevens is de soort als stinzenplant in cultuur en is deze hier en daar noordelijker ook ingeburgerd.

Schijnpapaver

Meconopsis cambrica Bloeitijd: april - juni De schijnpapaver (Meconopsis cambrica) is een meerjarige plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae). De plant wordt als sierplant gebruikt. Vroeger stond de soort bekend als Papaver cambricum en in oude teksten zal dit synoniem nog voorkomen. Het is de enige soort uit het geslacht Meconopsis die van nature voorkomt in Europa.

Dalkruid

Maianthemum bifolium Bloeitijd: mei - juni Dalkruid (Maianthemum bifolium) is een giftige, vaste plant, die behoort tot de aspergefamilie (Asparagaceae). De plant vormt een dunne wortelstok (rizoom). Er zitten meestal twee bladeren aan de bloemstengel, vandaar de soortaanduiding bifolium. Het blad van de niet bloeiende plant verwelkt, wanneer de plant in bloei komt. De spitse bladeren zijn 3-8 cm lang en 2-5 cm breed, eirond en hebben een hartvormige voet. Op de nerven komen kleine, dunne haren voor. Dalkruid bloeit in mei en juni met witte bloemen, die gerangschikt zijn in een tros. De bloemslippen staan eerst stervormig uit en zijn bij het ouder worden van de bloem teruggeslagen.

Trosglidkruid

Sctutellaria columnae Bloeitijd: mei - juni Trosglidkruid (Scutellaria columnae) is een overblijvende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel. De soort komt oorspronkelijk uit het oostelijk Middellandse Zeegebied.

Echte koekoeksbloem

Silene flos-cuculi Bloeitijd: mei - oktober De naam is mogelijk ontstaan doordat de planten bloeien als de Koekoek weer in het land is en begint te roepen. In de bladoksels zie je vaak schuim, waarin de larve van een schuimcicade leeft (het koekoeksspuug). Het zou dus ook kunnen dat de naam daarvan afkomstig is. Silene verwijst naar de bosgod Silenus, de Griekse vader van de silenen, die vaak met een dikke buik, net als de kelk van sommige soorten, dronken en rijdend op een ezel werd afgebeeld. Volgens anderen stamt silene af van het Griekse sialon (speeksel), omdat vele soorten kleverig zijn. Flos-cuculi betekent koekoeksbloem.

Hondsdraf

Glechoma heracea Bloeitijd: april - juni Hondsdraf (Glechoma hederacea) is een kruipende, geurende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De naam is een volksetymologische vervorming van Middelnederlands goutdraue (lees: gontdrāve), wat ‘zweerrank, wondkruid’ betekent en een samenstelling uit gont ‘zweer, etter’ en *rave ‘rank’ is.[1] Dit woord is verwant met gewestelijk Duits Gundelrebe en waarschijnlijk de Gotische persoonsnaam Gunderaba.

Klaverzuring

Oxalis - Oxalidaceae Bloeitijd: mei - augustus In de lente kun je de Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) op schaduwplekken al aantreffen. (Zie voor meer info: april 2)

Ereprijs

Veronica Bloeitijd: mei - juli Ereprijs (Veronica) is een groot geslacht van planten. In Nederland zijn er 23 wilde soorten bekend. Daarnaast zijn er ook nog een aantal soorten in cultuur. Er zijn vaste planten maar er zijn ook soorten die eenjarig zijn. Wereldwijd zijn meer dan 500 soorten bekend.

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon

Bloeitijd: mei - juni De gele dovenetel is een vaste plant van vochtige en beschaduwde plaatsen in gematigde gebieden. Deze voorjaarsbloem bloeit met name in mei en juni. Bij een gunstig voorjaar kan de plant ook al in april bloeiend worden gevonden. De cultivar Lamium galeobdolon 'Florentinum' kenmerkt zich door gevlekte bladeren. Bron: Wikipedia

Rietorchis

Dactylorhiza majalis Bloeitijd: mei - juni De rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa, synoniem: Dactylorhiza praetermissa) is een Europese orchidee van het geslacht Dactylorhiza (handekenskruiden). Komt vooral voor in vochtige biotopen

Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata Bloeitijd: mei - juni De vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) is een vaste plant met vleeskleurige, paarse of geelwitte bloemen. De bovenste zijdelingse bladen van de bloem wijzen vooral omhoog en niet zozeer naar opzij. De zijslippen van de lip zijn teruggeslagen. Bron: Wikipedia
Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap
Stinzentuin Mildenburg

Mei

TOP

Zomerklokje

Leucojum aestivum Bloeitijd: mei - juni IHet zomerklokje (Leucojum aestivum) is een vaste plant die behoort tot de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De soort staat op de Nederlandse- en Belgische Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en matig afgenomen. Het is een van de twee soorten uitt geslacht Leucojum. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. Het zomerklokje komt van nature voor in moerassige weilanden, natte bossen en langs de rivieren tussen het riet.

Voorjaarszonnebloem

Doronicum Bloeitijd: april - juni IIn Nederland komen de hartbladzonnebloem (Doronicum pardalianches) en de weegbreezonnebloem (Doronicum plantagineum) voor. Zij worden al langer als sierplant aangeplant vanwege de fraaie, heldergele straalbloemen. Ze zijn dan ook al ingeburgerd vanaf de eerste helft van de 19e eeuw en hebben de status van stinsenplant verworven. Hartbladzonnebloem, ook wel voorjaarszonnehoed of hartzonnebloem genoemd, is een 60-100 cm hoge, zuiver gele plant, die bloeit van april tot juni.

Echte koekoeksbloem

Silene flos-cuculi Bloeitijd: mei - oktober De naam is mogelijk ontstaan doordat de planten bloeien als de koekoek weer in het land is en begint te roepen. In de bladoksels zie je vaak schuim, waarin de larve van een schuimcicade leeft (het koekoeksspuug). Het zou dus ook kunnen dat de naam daarvan afkomstig is. Silene verwijst naar de bosgod Silenus, de Griekse vader van de silenen, die vaak met een dikke buik, net als de kelk van sommige soorten, dronken en rijdend op een ezel werd afgebeeld. Volgens anderen stamt silene af van het Griekse sialon (speeksel), omdat vele soorten kleverig zijn. Flos-cuculi betekent koekoeksbloem.

Donkere ooievaarsbek

Geranium phaeum Bloeitijd: mei - juni De donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum) is een vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae). De donkere ooievaarsbek heeft rechtopstaande stengels van 30-60 cm. De circa 2 cm grote bloemen zijn donkerpaars gekleurd. De bloeitijd loopt van mei tot in juni. De donkere ooievaarsbek is afkomstig uit Zuid-Europa. In de Benelux wordt de plant als zeldzaam beschouwd, met uitzondering van de Ardennen waar de plant vaker voorkomt.

Hondsdraf

Glechoma heracea Bloeitijd: april - juni Hondsdraf (Glechoma hederacea) is een kruipende, geurende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De naam is een volksetymologische vervorming van Middelnederlands goutdraue (lees: gontdrāve), wat ‘zweerrank, wondkruid’ betekent en een samenstelling uit gont ‘zweer, etter’ en *rave ‘rank’ is.[1] Dit woord is verwant met gewestelijk Duits Gundelrebe en waarschijnlijk de Gotische persoonsnaam Gunderaba.

Dichtersnarcis

Narcissus poeticus Bloeitijd: april - juni De dichtersnarcis of witte narcis (Narcissus poeticus) is een 30- 60 cm hoog, overblijvend bolgewas uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De drie tot vijf bladeren per plant zijn lintvormig, afgeplat en 20-40 cm lang. De dichtersnarcis bloeit van april tot juni en komt van nature voor in Zuid-Europa en het westen van de Balkan. De plant komt voor in bergweiden en bossen. Tevens is de soort als stinzenplant in cultuur en is deze hier en daar noordelijker ook ingeburgerd.

Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata Bloeitijd: mei - juni De vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) is een vaste plant met vleeskleurige, paarse of geelwitte bloemen. De bovenste zijdelingse bladen van de bloem wijzen vooral omhoog en niet zozeer naar opzij. De zijslippen van de lip zijn teruggeslagen. Bron: Wikipedia

Rietorchis

Dactylorhiza majalis Bloeitijd: mei - juni De rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa, synoniem: Dactylorhiza praetermissa) is een Europese orchidee van het geslacht Dactylorhiza (handekenskruiden). Komt vooral voor in vochtige biotopen

Schijnpapaver

Meconopsis cambrica Bloeitijd: mei - juni De schijnpapaver (Meconopsis cambrica) is een meerjarige plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae). De plant wordt als sierplant gebruikt. Vroeger stond de soort bekend als Papaver cambricum en in oude teksten zal dit synoniem nog voorkomen. Het is de enige soort uit het geslacht Meconopsis die van nature voorkomt in Europa.

Dalkruid

Maianthemum bifolium Bloeitijd: mei - juni Dalkruid (Maianthemum bifolium) is een giftige, vaste plant, die behoort tot de aspergefamilie (Asparagaceae). De plant vormt een dunne wortelstok (rizoom). Er zitten meestal twee bladeren aan de bloemstengel, vandaar de soortaanduiding bifolium. Het blad van de niet bloeiende plant verwelkt, wanneer de plant in bloei komt. De spitse bladeren zijn 3-8 cm lang en 2-5 cm breed, eirond en hebben een hartvormige voet. Op de nerven komen kleine, dunne haren voor. Dalkruid bloeit in mei en juni met witte bloemen, die gerangschikt zijn in een tros. De bloemslippen staan eerst stervormig uit en zijn bij het ouder worden van de bloem teruggeslagen.

Trosglidkruid

Scutellaria columnae Bloeitijd: mei - juni Trosglidkruid (Scutellaria columnae) is een overblijvende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel. De soort komt oorspronkelijk uit het oostelijk Middellandse Zeegebied.

Klaverzuring

Oxalis - Oxalidaceae Bloeitijd: mei - augustus In de lente kun je de Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) op schaduwplekken al aantreffen. (Zie voor meer info: april 2)

Ereprijs

Veronica Bloeitijd: mei - juli Ereprijs (Veronica) is een groot geslacht van planten. In Nederland zijn er 23 wilde soorten bekend. Daarnaast zijn er ook nog een aantal soorten in cultuur. Er zijn vaste planten maar er zijn ook soorten die eenjarig zijn. Wereldwijd zijn meer dan 500 soorten bekend.

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon

Bloeitijd: mei - juni De gele dovenetel is een vaste plant van vochtige en beschaduwde plaatsen in gematigde gebieden. Deze voorjaarsbloem bloeit met name in mei en juni. Bij een gunstig voorjaar kan de plant ook al in april bloeiend worden gevonden. De cultivar Lamium galeobdolon 'Florentinum' kenmerkt zich door gevlekte bladeren. Bron: Wikipedia
Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap
Made with Xara Designer PRO X 19