© e-design - Jan Engelblik
Stinzentuin Mildenburg

Juli

TOP

Klimop bremraap

Orobanche hederae Bloeitijd: mei - augustus Geen stinzenplant, maar wel bIzonder. In de schaduw bij de klimop is deze bremraap te vinden. De klimopbremraap (Orobanche hederae) is een lage tot middelhoge (10–60 cm), bleke, overblijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). Hij parasiteert met zuigwortels op de wortels van de klimop en zelden op andere - gekweekte - Araliaceae. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Hij groeit op beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, humushoudende, kalkrijke grond en stenige plaatsen als loofbossen, heggen, parken, bolwerken, plantsoenen en oude muren. De plant bloeit van mei tot en met augustus en de bloemen zijn crème met een paars aangelopen rand.

Italiaanse aronskelk

Arum italicum Bloeitijd: mei - augustus De Italiaanse aronskelk (Arum italicum) is een giftige plant uit de aronskelkfamilie (Araceae). In de plant komen onder meer calciumoxalaatkristallen en oplosbare zouten van oxaalzuur voor. Het is een vaste plant (geofyt), die voorkomt in bossen in de Alpen, de Kaukasus, in het Middellandse Zeegebied, Portugal, op de Canarische Eilanden en op Madeira. Ten noorden van de Alpen wordt de plant uitsluitend als sierplant aangetroffen. In diverse gebieden is de plant geïntroduceerd en wordt daar soms als een ongewenste exoot gezien. De Italiaanse aronskelk is in Nederland vaak aangeplant en verwilderd in bosachtige omgevingen op buitenplaatsen op vochtige, voedselrijke grond. Daarom wordt de soort als een stinsenplant beschouwd.

Parnassia

Parnassia palustris Bloeitijd: mei - augustus Parnassia (Parnassia palustris), vroeger parnaskruid, is een plant die in het APG III-systeem tot de kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae) wordt gerekend. De tot 30 cm hoge plant bloeit van juli tot in september. De paar wortelstandige bladeren hebben een lange steel en een vaak hartvormige voet. De bloem staat op een rechtopgaande kantige stengel waaraan zich ongeveer halverwege een zittend blad bevindt. Dit blad is ook hartvormig en de twee lobben van de bladvoet zijn bijna stengelomvattend. De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan vijf staminoda (vergroeide onvruchtbare meeldraden), die eindigen in een reeks goudkleurige knopjes. Ze zijn bedoeld om insecten te lokken die nectar vinden aan de voet van deze meeldraden. Voor elk kroonblaadje staat er een. De vruchtbare meeldraden wisselen af met de staminoda. De bomvormige doosvrucht opent met vier kleppen.

Parnassia - Bloeifases

Knop
Bloem met 5 kroonbladeren. De bloem is nog mannelijk, de stempels zijn nog verborgen. De 5 meeldraden zijn nog niet ontvouwd
Bloem met 5 kroonbladeren. De bloem is nog mannelijk, de bloem is open en alle meeldraden zijn nog intakt. Elkde dag ontvouwd zich 1 meeldraad. De gele kroontjes zijn fop meeldraden om insekten te lokken.
Na drie dagen. De bloem is nog mannelijk. Nog 2 meeldraden intakt. De meeldraden buigen na de rijpheid naar buiten en verliezen dan de helmknop
Alle meeldraden hebben hun helmknop verloren en hebben hun stuifmeel afgegeven. De bloem is nu vrouwelijk. Het middenstuk wordt langzaam roze.
De vrucht is nog niet verdroogd. Het is een doosvrucht en de (stof) zaden worden door de wind verspreid nadat de vier kleppen zich geopend hebben.

Blauwe knoop Succisa pratensis

Bloeitijd: juni - september De blauwe knoop (Succisa pratensis, synoniem: Scabiosa succisa) is een vaste plant uit de kaardebolfamilie (Dipsacaceae). De soort staat op de Vlaamse Rode Lijst van planten, op de Nederlandse Rode lijst van planten staat ze te boek als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen. De blauwe knoop komt voor in de gematigde gebieden van Eurazië en wordt ook als sierplant gebruikt. Succisa betekent van onderen afgesneden
Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap
Stinzentuin Mildenburg

Juli

TOP

Klimop bremraap

Orobanche hederae Bloeitijd: mei - augustus Geen stinzenplant, maar wel bIzonder. In de schaduw bij de klimop is deze bremraap te vinden. De klimopbremraap (Orobanche hederae) is een lage tot middelhoge (10–60 cm), bleke, overblijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). Hij parasiteert met zuigwortels op de wortels van de klimop en zelden op andere - gekweekte - Araliaceae. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Hij groeit op beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, humushoudende, kalkrijke grond en stenige plaatsen als loofbossen, heggen, parken, bolwerken, plantsoenen en oude muren. De plant bloeit van mei tot en met augustus en de bloemen zijn crème met een paars aangelopen rand.

Italiaanse aronskelk

Arum italicum Bloeitijd: mei - augustus De Italiaanse aronskelk (Arum italicum) is een giftige plant uit de aronskelkfamilie (Araceae). In de plant komen onder meer calciumoxalaatkristallen en oplosbare zouten van oxaalzuur voor. Het is een vaste plant (geofyt), die voorkomt in bossen in de Alpen, de Kaukasus, in het Middellandse Zeegebied, Portugal, op de Canarische Eilanden en op Madeira. Ten noorden van de Alpen wordt de plant uitsluitend als sierplant aangetroffen. In diverse gebieden is de plant geïntroduceerd en wordt daar soms als een ongewenste exoot gezien. De Italiaanse aronskelk is in Nederland vaak aangeplant en verwilderd in bosachtige omgevingen op buitenplaatsen op vochtige, voedselrijke grond. Daarom wordt de soort als een stinzenplant beschouwd.

Parnassia

Parnassia palustris Bloeitijd: mei - augustus Parnassia (Parnassia palustris), vroeger parnaskruid, is een plant die in het APG III-systeem tot de kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae) wordt gerekend. De tot 30 cm hoge plant bloeit van juli tot in september. De paar wortelstandige bladeren hebben een lange steel en een vaak hartvormige voet. De bloem staat op een rechtopgaande kantige stengel waaraan zich ongeveer halverwege een zittend blad bevindt. Dit blad is ook hartvormig en de twee lobben van de bladvoet zijn bijna stengelomvattend. De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan vijf staminoda (vergroeide onvruchtbare meeldraden), die eindigen in een reeks goudkleurige knopjes. Ze zijn bedoeld om insecten te lokken die nectar vinden aan de voet van deze meeldraden. Voor elk kroonblaadje staat er een. De vruchtbare meeldraden wisselen af met de staminoda. De bomvormige doosvrucht opent met vier kleppen.
Parnassia: Stadia van de bloei
Knop
Bloem met 5 kroonbladeren. De bloem is nog mannelijk, de stempels zijn nog verborgen. De 5 meeldraden zijn nog niet ontvouwd
Bloem met 5 kroonbladeren. De bloem is nog mannelijk, de bloem is open en alle meeldraden zijn nog intakt. Elkde dag ontvouwd zich 1 meeldraad. De gele kroontjes zijn fop meeldraden om insekten te lokken.
Na drie dagen. De bloem is nog mannelijk. Nog 2 meeldraden intakt. De meeldraden buigen na de rijpheid naar buiten en verliezen dan de helmknop
Alle meeldraden hebben hun helmknop verloren en hebben hun stuifmeel afgegeven. De bloem is nu vrouwelijk. Het middenstuk wordt langzaam roze.
De vrucht is nog niet verdroogd. Het is een doosvrucht en de (stof) zaden worden door de wind verspreid nadat de vier kleppen zich geopend hebben.

Blauwe knoop

Succisa pratensis

Bloeitijd: juni - september De blauwe knoop (Succisa pratensis, synoniem: Scabiosa succisa) is een vaste plant uit de kaardebolfamilie (Dipsacaceae). De soort staat op de Vlaamse Rode Lijst van planten, op de Nederlandse Rode lijst van planten staat ze te boek als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen. De blauwe knoop komt voor in de gematigde gebieden van Eurazië en wordt ook als sierplant gebruikt. Succisa betekent van onderen afgesneden
Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap
Made with Xara Designer PRO X 19