© e-design - Jan Engelblik
Stinzentuin Mildenburg

Juni

TOP

Krabbescheer (Bosvijver)

Hydrocharitaceae Bloeitijd: mei - juli Krabbenscheer is een plant uit de waterkaardefamilie (Hydrocharitaceae). Het is een waterplant waarvan de getande, zwaardvormige bladeren boven het water uitsteken. Hieraan is ook de geslachtsnaam te danken, want Stratiotes is Oudgrieks voor 'soldaat'. De plant komt voor in Eurazie en staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen.

Trosglidkruid

Sctutellaria columnae Bloeitijd: juni Trosglidkruid (Scutellaria columnae) is een overblijvende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel. De soort komt oorspronkelijk uit het oostelijk Middellandse Zeegebied.

Saxifraga dentata

Saxifraga x geum dentata Bloeitijd: april mei

Teer guigelheil

Anagallis Tenella (sleutelbloefamilie) Bloeitijd: juni Guichelheil behoord tot de sleutelbloemfamilie. Tot guichelheil rekent men de planten die een bolvormige doosvrucht hebben en die open gaat doordat de bovenste helft van de dooswand loslaat: de deksel gaat van het potje. 'Guichel' is een oud woord voor waan, krankzinnig en 'heil’ betekent genezend. Wellicht dus een geneesmiddel in tegen geestesziekten.

Stijve ogentroost

Orobanchaceae - bremraapfamilie Bloeitijd: juni De stijve ogentroost (Euphrasia stricta, synoniem: Euphrasia officinalis) groeit bij de bosvijver en is een tot 30 cm hoge plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). In de volksmond wordt de soort ook wel klaaroog genoemd. De voorkeursstandplaats is op vochtige, kalkhoudende zandgrond, zoals dit bij sommige heidevelden en in de duinen kan voorkomen. De plant is een halfparasiet en onttrekt water en zouten aan grassen. In Nederland is de plant zeldzaam en staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend, maar zeer sterk in aantal afgenomen. De bloemen worden al sinds de 14 eeuw gebruikt om hun medicinale werking tegen oogkwalen. Bron: Wikipedia

Bosandoorn

Stachys sylvatica Bloeitijd: Juni -juli De bosandoorn (Stachys sylvatica) is een overblijvende plant uit de lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel Lamiaceae). De taaie stengels zijn ruwbehaard en vierkantig. De hoogte is 30-120 cm. De bosandoorn groeit op beschaduwde plaatsen in met name bossen en heggen. Bij kneuzing van de plant scheidt deze een onaangename geur af. De bladeren zijn langgesteeld, eirond en gekarteld en gezaagd.

Heksenkruid

Circeae lutetania Bloeitijd: Juni -juli In loofbossen die in het voorjaar gekenmerkt worden door een behoorlijk uitbundig optredende voorjaarsflora vind je in de zomer vaak als belangrijkste kruidachtige soort het Groot heksenkruid, Circeae lutetiana. De planten hebben ondergrondse uitlopers waarmee ze hele plakkaten kunnen vormen. Aan de rechtopstaande stengels komen vertakte trossen met kleine bloemen. Deze zijn tweetallig regelmatig, maar lijken daardoor wat op tweezijdig symmetrische bloemen. De kleur van de twee kroonbladen is roze-achtig wit. De vruchten zijn kleine klitvruchten met stijve gekromde haren. Daarmee kunnen deze aan de vacht van dieren blijven hangen. Bron: Wikipedia
Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap
Stinzentuin Mildenburg

Juni

TOP

Krabbescheer (Bosvijver)

Hydrocharitaceae Bloeitijd: juli Krabbenscheer is een plant uit de waterkaardefamilie (Hydrocharitaceae). Het is een waterplant waarvan de getande, zwaardvormige bladeren boven het water uitsteken. Hieraan is ook de geslachtsnaam te danken, want Stratiotes is Oudgrieks voor 'soldaat'. De plant komt voor in Eurazie en staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen.

Trosglidkruid

Sctutellaria columnae Bloeitijd: juni Trosglidkruid (Scutellaria columnae) is een overblijvende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel. De soort komt oorspronkelijk uit het oostelijk Middellandse Zeegebied.

Saxifraga dentata

Saxifraga x geum dentata

Teer guigelheil

Anagallis Tenella (sleutelbloefamilie) Bloeitijd: juni Guichelheil behoord tot de sleutelbloemfamilie. Tot guichelheil rekent men de planten die een bolvormige doosvrucht hebben en die open gaat doordat de bovenste helft van de dooswand loslaat: de deksel gaat van het potje. 'Guichel' is een oud woord voor waan, krankzinnig en 'heil’ betekent genezend. Wellicht dus een geneesmiddel in tegen geestesziekten.

Bosandoorn

Stachys sylvatica Bloeitijd: Juni -juli De bosandoorn (Stachys sylvatica) is een overblijvende plant uit de lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel Lamiaceae). De taaie stengels zijn ruwbehaard en vierkantig. De hoogte is 30-120 cm. De bosandoorn groeit op beschaduwde plaatsen in met name bossen en heggen. Bij kneuzing van de plant scheidt deze een onaangename geur af. De bladeren zijn langgesteeld, eirond en gekarteld en gezaagd.

Heksenkruid

Circeae lutetania Bloeitijd: Juni -juli In loofbossen die in het voorjaar gekenmerkt worden door een behoorlijk uitbundig optredende voorjaarsflora vind je in de zomer vaak als belangrijkste kruidachtige soort het Groot heksenkruid, Circeae lutetiana. De planten hebben ondergrondse uitlopers waarmee ze hele plakkaten kunnen vormen. Aan de rechtopstaande stengels komen vertakte trossen met kleine bloemen. Deze zijn tweetallig regelmatig, maar lijken daardoor wat op tweezijdig symmetrische bloemen. De kleur van de twee kroonbladen is roze-achtig wit. De vruchten zijn kleine klitvruchten met stijve gekromde haren. Daarmee kunnen deze aan de vacht van dieren blijven hangen. Bron: Wikipedia

Stijve ogentroost

Orobanchaceae - bremraapfamilie Bloeitijd: juni De stijve ogentroost (Euphrasia stricta, synoniem: Euphrasia officinalis) groeit bij de bosvijver en is een tot 30 cm hoge plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). In de volksmond wordt de soort ook wel klaaroog genoemd. De voorkeursstandplaats is op vochtige, kalkhoudende zandgrond, zoals dit bij sommige heidevelden en in de duinen kan voorkomen. De plant is een halfparasiet en onttrekt water en zouten aan grassen. In Nederland is de plant zeldzaam en staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend, maar zeer sterk in aantal afgenomen. De bloemen worden al sinds de 14 eeuw gebruikt om hun medicinale werking tegen oogkwalen. Bron: Wikipedia
Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap
Made with Xara Designer PRO X 19