Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg
No 1 - januari/februari 2021
Werkgroep Stinzentuin Mildenburg Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit Erik de Boer, Corrie Engelblik, Michael van der Kaay en Peter Moree Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg Redaktie: Jan Engelblik Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl Uitschrijven: Uitschrijven van de nieuwsbrief
Vrijwilligers Zuid Hollands Landschap
Zomerklokje
Cyclame Neapolitanum
Alle nieuwsbrieven zijn H I E R te openen

December

De bosvijver

De bosvijver bij de stinzentuin Mildenburg was bijna geheel dichtgegroeid en is in het najaar en deze winter door het ZHL en de onderhoudsploeg van de stinzentuin helemaal geschoond en dat levert bij windstil weer prachtige spiegelingen op.

Hulst

Ilex aquifolium Bloeitijd: maart tot juni, maar de hulst bloeit dit jaar erg vroeg. Een langzaam groeiende boom, kan meer dan 10 meter hoog worden en meer dan 100 jaar oud. Wordt door insecten bestoven en de bessen zijn voor mensen giftig. Van de gedroogde bladeren kan thee worden getrokken die koorst-verlagend schijn te zijn. Werkzame stoffen: Looizuur en bitterstof
De Cyclame Coum is en blijft een interessante vroegbloeier (Al genoemd in onze nieuwsbrief van december) bloeitijd: november - februari (De cyclame van Coa - Oost Sicilië) Wordt gevonden van Bulgarije tot Israel, zowel in kust- als bergstreken. Verlangt een droge schrale kalkrijke bodem en een licht schaduwrijke plaats.

januari/februari

Onze eerste wandeling van 2021 door de Stinzentuin Mildenburg
Wat is eigenlijk een “stinzentuin”?
Klik H I E R om er wat meer op onze website over te lezen.
Het woord stins komt uit het Fries en betekent stenen huis. In vroeger tijden waren die stinzen van adellijke of aanzienlijke families die veelal landgoederen bezaten. Het woord stinzenplant is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in 1932 door de heemkundige Jacob Botke. Hij werd geïnspireerd door de naam stinzeblomkes, die de bevolking van het dorp Veenwouden gaf aan het Haarlems klokkenspel, dat aldaar rondom de Schierstins groeide. Na 1950 raakte de term stinzenplanten in heel Nederland in gebruik. Stinzenplanten worden niet alleen op landgoederen in Friesland gevonden, maar ook veel in Groningen en Utrecht en langs de Hollandse en Zeeuwse binnenduinrand. Een aardige definitie van stinzenplanten is die van de Friese kenner Douwe van der Ploeg. Voor hem zijn stinzenplanten “planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinzen of states, buitenplaatsen, oude boerderijen, enz. en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet in het wild voorkomen”. In de regel gaat het om soorten met opvallende bloemen, die vroeger op landgoederen zijn uitgeplant en vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. Stinzenplanten zijn over het algemeen planten die in Nederland niet inheems zijn, ofwel planten waarvan het verspreidingsgebied nog juist binnen ons land valt, met natuurlijke standplaatsen die beperkt zijn tot bijvoorbeeld het uiterste zuiden of oosten. Het land van oorsprong van veel soorten ligt behoorlijk ver hier vandaan. Tekst Erik de Boer

De volgende nieuwsbrief verschijnt midden februari

Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg
No 1-januari/februari 2021
Werkgroep Stinzentuin Mildenburg Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit Erik de Boer, Corrie Engelblik, Michael van der Kaay en Peter Moree Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg Redaktie: Jan Engelblik Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl Uitschrijven: Uitschrijven van de nieuwsbrief
Vrijwilligers Zuid Hollands Landschap
Klein springzaad
Cyclame Neapolitanum
Alle nieuwsbrieven zijn H I E R te openen

Cyclame Coum

januari/februari

De bosvijver

De bosvijver bij de stinzentuin Mildenburg was bijna geheek dichtgegroeid en is in het najaar en deze winter door het ZHL en de onderhoudsploeg van de stinzentuin helemaal geschoond en dat levert bij windstil weer prachtige spiegelingen op.

Hulst

Ilex aquifolium Bloeitijd: maart tot juni, maar de hulst bloeit dit jaar erg vroeg. Een langzaam groeiende boom, kan meer dan 10 meter hoog worden en meer dan 100 jaar oud. Wordt door insecten bestoven en de bessen zijn voor mensen giftig. Van de gedroogde bladeren kan thee worden getrokken die koorst-verlagend schijn te zijn. Werkzame stoffen: Looizuur en bitterstof
Onze eerste wandeling van 2021 door de Stinzentuin Mildenburg
De Cyclame Coum is en blijft een interessante vroegbloeier (Al genoemd in onze nieuwsbrief van december) bloeitijd: november - februari (De cyclame van Coa - Oost Sicilië) Wordt gevonden van Bulgarije tot Israel, zowel in kust- als bergstreken. Verlangt een droge schrale kalkrijke bodem en een licht schaduwrijke plaats.
Wat is eigenlijk…… een “stinzentuin”?
Klik H I E R om er wat meer op onze website over te lezen.
Het woord stins komt uit het Fries en betekent stenen huis. In vroeger tijden waren die stinzen van adellijke of aanzienlijke families die veelal land- goederen bezaten. Het woord stinzenplant is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in 1932 door de heem- kundige Jacob Botke. Hij werd geïns- pireerd door de naam stinzeblomkes, die de bevolking van het dorp Veenwouden gaf aan het Haarlems klokkenspel, dat aldaar rondom de Schierstins groeide. Na 1950 raakte de term stinzenplanten in heel Nederland in gebruik. Stinzenplanten worden niet alleen op landgoederen in Friesland gevonden, maar ook veel in Groningen en Utrecht en langs de Hollandse en Zeeuwse binnenduinrand. Een aardige definitie van stinzenplanten is die van de Friese kenner Douwe van der Ploeg. Voor hem zijn stinzenplanten “planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinzen of states, buitenplaatsen, oude boerderijen, enz. en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet in het wild voorkomen”. In de regel gaat het om soorten met opvallende bloemen, die vroeger op landgoederen zijn uitgeplant en vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. Stinzenplanten zijn over het algemeen planten die in Nederland niet inheems zijn, ofwel planten waarvan het verspreidingsgebied nog juist binnen ons land valt, met natuurlijke standplaatsen die beperkt zijn tot bijvoorbeeld het uiterste zuiden of oosten. Het land van oorsprong van veel soorten ligt behoorlijk ver hier vandaan. Tekst Erik de Boer
De volgende nieuwsbrief verschijnt midden februari