Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg
No 6 - juli 2020
Werkgroep Stinzentuin Mildenburg Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit Erik de Boer, Corrie Engelblik, Michael van der Kaay en Peter Moree Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg Redaktie: Jan Engelblik Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl Uitschrijven: Uitschrijven van de nieuwsbrief
Vrijwilligers Zuid Hollands Landschap

Juli staat in het teken van de Parnassia rond de

bosvijver

Parnassia palustris Bloeitijd: juli - september Parnassia (Parnassia palustris), vroeger parnaskruid, is een plant die in het APG III-systeem tot de kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae) wordt gerekend. De tot 30 cm hoge plant bloeit van juli tot in september. De paar wortelstandige bladeren hebben een lange steel en een vaak hartvormige voet. De bloem staat op een rechtopgaande kantige stengel waaraan zich ongeveer halverwege een zittend blad bevindt. Dit blad is ook hartvormig en de twee lobben van de bladvoet zijn bijna stengelomvattend. De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan vijf staminoda (vergroeide onvruchtbare meeldraden), die eindigen in een reeks goudkleurige knopjes. Ze zijn bedoeld om insecten te lokken die nectar vinden aan de voet van deze meeldraden. Voor elk kroonblaadje staat er een. De vruchtbare meeldraden wisselen af met de staminoda. De bomvormige doosvrucht opent met vier kleppen.
Zomerklokje

Juli

De interessante bloeistadia van de parnassia.
De knop
Bloem met 5 kroonbladeren. De bloem is nog mannelijk, de stempels zijn nog verborgen. De 5 meeldraden zijn nog niet ontvouwd . Elke dag ontvouwt zich 1 meeldraad
Na drie dagen Nog 2 meedraden zijn intact De bloem is nog mannelijk. De meeldraden buigen na de rijpheid naar buiten en verliezen dan de helmknop. De “gele kroontjes” zijn fopmeeldraden om insecten te lokken.
Alle meeldraden hebben hun helmknop verloren en hebben hun stuifmeel afgegeven. De bloem is nu vrouwelijk. Het middenstuk wordt langzaam roze.
De vrucht is nog niet verdroogd. Het is een doosvrucht en de (stof) zaden worden door de wind verspreid nadat de vier kleppen zich geopend hebben.
Klimop bremraap Orobanche hederae Bloeitijd: mei - augustus De bremraap staat weer in de Stinzentuin. Geen stinzenplant, maar wel bIzonder. In de schaduw bij de klimop is deze bremraap te vinden. De klimopbremraap (Orobanche hederae) is een lage tot middelhoge (10–60 cm), bleke, overblijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). Hij parasiteert met zuigwortels op de wortels van de klimop en zelden op andere - gekweekte - Araliaceae. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Hij groeit op beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, humushoudende, kalkrijke grond en stenige plaatsen als loofbossen, heggen, parken, bolwerken, plantsoenen en oude muren. De plant bloeit van mei tot en met augustus en de bloemen zijn crème met een paars aangelopen rand.
Heksenkruid Circeae lutetania Bloeitijd: Juni - juli n loofbossen die in het voorjaar gekenmerkt worden door een behoorlijk uitbundig optredende voorjaarsflora vind je in de zomer vaak als belangrijkste kruidachtige soort het Groot heksenkruid, Circeae lutetiana. De planten hebben ondergrondse uitlopers waarmee ze hele plakkaten kunnen vormen. Aan de rechtopstaande stengels komen vertakte trossen met kleine bloemen. Deze zijn tweetallig regelmatig, maar lijken daardoor wat op tweezijdig symmetrische bloemen. De kleur van de twee kroonbladen is roze-achtig wit. De vruchten zijn kleine klitvruchten met stijve gekromde haren. Daarmee kunnen deze aan de vacht van dieren blijven hangen. Bron: Wikipedia
Betonie De betonie of het koortskruid (Stachys officinalis, synoniem: Betonica officinalis) is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op de Nederlandse- en Belgische Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk in aantal afgenomen. De plant wordt 30-90 cm hoog en bloeit van juni tot augustus met paarsrode, soms witte bloemen In de Griekse en Romeinse oudheid werd de Betonie veel als braakmiddel en bij het stelpen van bloed toegepast. Pedanius Dioscorides beschreef al de werking op het zenuwstelsel en Antonia Musa beschreef in De Herba Vettonica 47 kwalen, waartegen betonie als geneeskrachtig kruid gebruikt kon worden. In de Middeleeuwen werd de plant gebruikt bij bezweringen. Tegenwoordig worden de in de plant voorkomende werkzame stoffen gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, diarree en blaasontsteking.
Kijk daar…… ! Een moeraswespenorchis !
Foto’s: Peter Moree
Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg
No 6-juli 2020
Werkgroep Stinzentuin Mildenburg Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit Erik de Boer, Corrie Engelblik, Michael van der Kaay en Peter Moree Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg Redaktie: Jan Engelblik Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl Uitschrijven: Uitschrijven van de nieuwsbrief
Vrijwilligers Zuid Hollands Landschap

Juli

Juli staat in het teken van de

Parnassia rond de bosvijver

Parnassia palustris Bloeitijd: juli - september Parnassia (Parnassia palustris), vroeger parnaskruid, is een plant die in het APG III-systeem tot de kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae) wordt gerekend. De tot 30 cm hoge plant bloeit van juli tot in september. De paar wortelstandige bladeren hebben een lange steel en een vaak hartvormige voet. De bloem staat op een rechtopgaande kantige stengel waaraan zich ongeveer halverwege een zittend blad bevindt. Dit blad is ook hartvormig en de twee lobben van de bladvoet zijn bijna stengelomvattend. De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan vijf staminoda (vergroeide onvruchtbare meeldraden), die eindigen in een reeks goudkleurige knopjes. Ze zijn bedoeld om insecten te lokken die nectar vinden aan de voet van deze meeldraden. Voor elk kroonblaadje staat er een. De vruchtbare meeldraden wisselen af met de staminoda. De bomvormige doosvrucht opent met vier kleppen.
De interessante bloeistadia van de parnassia.
De knop
Bloem met 5 kroonbladeren. De bloem is nog mannelijk, de stempels zijn nog verborgen. De 5 meeldraden zijn nog niet ontvouwd . Elke dag ontvouwt zich 1 meeldraad
Na drie dagen De bloem is nog mannelijk. Nog 2 meeldraden intakt. De meeldraden buigen na de rijpheid naar buiten en verliezen dan de helmknop. De “gele kroontjes” zijn fopmeeldraden om insecten te lokken.
Alle meeldraden hebben hun helmknop verloren en hebben hun stuifmeel afgegeven. De bloem is nu vrouwelijk. Het middenstuk wordt langzaam roze.
De vrucht is nog niet verdroogd. Het is een doosvrucht en de (stof) zaden worden door de wind verspreid, nadat de vier kleppen zich geopend hebben.
Klimop bremraap Orobanche hederae Bloeitijd: mei - augustus De bremraap staat weer in de Stinzentuin. Geen stinzenplant, maar wel bIzonder. In de schaduw bij de klimop is deze bremraap te vinden. De klimopbremraap (Orobanche hederae) is een lage tot middelhoge (10–60 cm), bleke, overblijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). Hij parasiteert met zuigwortels op de wortels van de klimop en zelden op andere - gekweekte - Araliaceae. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Hij groeit op beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, humushoudende, kalkrijke grond en stenige plaatsen als loofbossen, heggen, parken, bolwerken, plantsoenen en oude muren. De plant bloeit van mei tot en met augustus en de bloemen zijn crème met een paars aangelopen rand.
Heksenkruid Circeae lutetania Bloeitijd: juni - juli n loofbossen die in het voorjaar gekenmerkt worden door een behoorlijk uitbundig optredende voorjaarsflora vind je in de zomer vaak als belangrijkste kruidachtige soort het Groot heksenkruid, Circeae lutetiana. De planten hebben ondergrondse uitlopers waarmee ze hele plakkaten kunnen vormen. Aan de rechtopstaande stengels komen vertakte trossen met kleine bloemen. Deze zijn tweetallig regelmatig, maar lijken daardoor wat op tweezijdig symmetrische bloemen. De kleur van de twee kroonbladen is roze-achtig wit. De vruchten zijn kleine klitvruchten met stijve gekromde haren. Daarmee kunnen deze aan de vacht van dieren blijven hangen. Bron: Wikipedia
Betonie De betonie of het koortskruid (Stachys officinalis, synoniem: Betonica officinalis) is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op de Nederlandse- en Belgische Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk in aantal afgenomen. De plant wordt 30-90 cm hoog en bloeit van juni tot augustus met paarsrode, soms witte bloemen In de Griekse en Romeinse oudheid werd de Betonie veel als braakmiddel en bij het stelpen van bloed toegepast. Pedanius Dioscorides beschreef al de werking op het zenuwstelsel en Antonia Musa beschreef in De Herba Vettonica 47 kwalen, waartegen betonie als geneeskrachtig kruid gebruikt kon worden. In de Middeleeuwen werd de plant gebruikt bij bezweringen. Tegenwoordig worden de in de plant voorkomende werkzame stoffen gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, diarree en blaasontsteking.
Kijk daar…… Een moeraswespenorchis!
(Foto: Peter Moree)
(Foto: Peter Moree)